gottardo.gif (191214 bytes)

Il campanile di San Gottardo, Milano

                          WB01343_.gif (599 bytes)